:: Forumi › K O N K U R S
-> Svaštara

#1: K O N K U R S Autor: Debeljacki PošaljiPoslato: Pet Apr 13, 2012 9:43 am
    ----
K O N K U R S
za dodjelu književne nagrade
„Vuko Bezarević“, za 2012. godinu


I
Utvrđuje se Konkurs za dodjelu književne nagrade „Vuko Bezarević“ koja se dodjeljuje za najbolju neobjavljenu satiričnu priču sa prostora bivše SFRJ, za 2012. godinu.

II
Konkurs se raspisuje povodom organizacije tradicionalne kulturne manifestacije : XXVI Dani humora i satire „Vuko Bezarević“, koja će se održati u prvoj polovini mjeseca juna 2012. godine u Pljevljima.

III
Nagrada se sastoji od Plakete, novčanog iznosa 400,00 evra i učešća u manifestaciji.

IV
Pravo učešća na Konkursu ima svako fizičko lice sa prostora bivše SFRJ.
Mogu se dostaviti najviše tri neobjavljene satirične priče, dužine do dvije kucane strane sa ekvivalentom veličine slova 10 – 12, Times New Roman fonta, potpisane šifrom.

V
Konkurs je otvoren do 1. juna 2012. godine.
Prispjeli radovi dospjeli nakon utvrđenog roka neće se uzeti u obzir.

VI
Radovi se dostavljaju na adresu: Sekretarijat za društvene djelatnosti; ul. Kralja Petra I br. 48; 84210 Pljevlja, Crna Gora.
Priče se mogu dostaviti i elektronskim putem na: danihumora @ gmail.com
Rješenje šifre se dostavlja isključivo u posebnoj koverti.

VII
Administrativni poslovi vezani za raspisivanje Konkursa vršiće se u Sekretarijatu za društvene djelatnosti Opštine Pljevlja.
Za odlučivanje po Konkursu imenovaće se tročlani žiri.
Sve informacije se mogu dobiti na telefom : 00382 – 52 – 300-047 svakim radnim danom od 12-15 h Ili putem maila: danihumora @ gmail.com-> Svaštara

Sva vremena su GMT + 1 sat

Strana 1 od 1