:: Forumi › Poetski maraton 2012. „DIOGEN traži čovjeka“
-> Svaštara

#1: Poetski maraton 2012. „DIOGEN traži čovjeka“ Autor: Debeljacki PošaljiPoslato: Čet Feb 23, 2012 9:22 am
    ----
Poetski maraton 2012. „DIOGEN traži čovjeka“
Uz slogan “2012...Pjesnici pred Kapijom Bogova kao sužnji ljubavi." i ove godine će biti održan Poetski maraton “DIOGEN traži čovjeka” u organizaciji Međunarodnog festivala “Sarajevska zima” i Elektronskog magazina “DIOGEN pro kultura” iz Sarajeva, Bosna i Herecgovina.

Dvadeset i četiri sata neprekidnog čitanja poezije odabranih pjesnika iz cijelog svijeta će početi u 11:00 sati prvog dana proljeća, odnosno na Svjetski dan poezije, 21.3.2012.g. i trajaće do narednog dana, 22.3.2012.g. u 11:00 sati u prostoru Galerije IPC “E”, Ulica Luledžina 12 u Sarajevu, Bosna i Hercegovina.

Zvanična WWW stranica Poetskog maratona 2012.g. je:
diogen.weebly.com/2132...y-day.html

Ono što razlikuje ovogodišnji od prošlogodišnjeg Poetskog maratona je da će ovom prilikom biti predstavljeno 28 odabranih pjesnika i pjesnikinja iz 18 zemalja, dok su prošle godine sarajevskoj poetskoj publici predstavljeni 21 pjesnik i pjesnikinja iz 5 država. Ove godine gosti Sarajeva su pjesnici i pjesnikinje iz Danske, Hrvatske, Izraela, Švicarske, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Italije, Srbije, Rumunije, Estonije, Kosova, Sjedinjenih Američkih Država, Španije, Poljske, Bugarske, Albanije, Belgije, i Ukrajine. Pratnja na akustičnim gitarama, tokom predstavljanja, čitanja poezije će biti učenici Srednje muzičke škole iz Sarajeva. Selektor i ovogodišnjeg Poetskog maratona je književnik iz Sarajeva, Sabahudin Hadžialić.

Tokom trajanja Poetskog maratona će biti predstavljena i knjiga odabranih pjesama učesnika Poetskog maratona 2012.g. u izdanju Međunarodnog festivala “Sarajevska zima”(uz podršku DIOGEN pro kultura magazine). Ko-urednici knjige su Ibrahim Spahić i Sabahudin Hadžialić.

Također će biti predstavljeno:

1. Prošlogodišnje specijalno izdanje DIOGEN pro art magazina (dio DIOGEN pro kultura umjetničke porodice - broj 8.) u kojem su predstavljeni učesnici prvog Poetskog maratona održanog 21.3.2011.g.
Online izdanje: diogen.weebly.com/poet...-2011.html
2. Specijalno izdanje DIOGEN pro art magazine (broj 19.) koje će biti objavljeno u online izdanju 25.2.2012.g. na zvaničnim WWW stranicama DIOGEN pro kultura magazina: diogen.weebly.com/seek...-2011.html u kojem će biti predstavljena 133 pjesnika iz 37 zemalja, učesnika Međunarodnog konkursa “U potrazi za pjesmom” u organizaciji Asocijacije “La stanza del poeta” iz Gaete, Italija i DIOGEN pro kultura magazine Sarajeva, Bosna i Hercegovina, 2011.g.
3. Broj 2 – Godišnjak DIOGEN pro kultura magazina na 300 stranica u kojem je predstavljeno više od 100 pjesnika i proznih autora iz cijelog svijeta tokom 2011.g. Izlazak ovog broja je planiran na Svjetski dan poezije- 21.3.2012,g.

Tokom trajanja Poetskog maratona u Sarajevu, jedan broj pjesnika će, kao i prošle godine, posjetiti Edukativni centar za socijalno uključivanje “S…” i NVO Altruista SVJETLO u Sarajevu (Ulica Logavina 11) i družiti se sa članovima Udruženja, mladima sa posebnim potrebama. Tokom druženja će biti pripremljen specijalni program u saradnji DIOGEN pro kultura magazina i NVO Altruista SVJETLO, Sarajevo.


Poetski maraton 2012. će otvoriti Ibrahim Spahić, direktor Međunarodnog festivala “Sarajevska zima” i književnik Sabahudin Hadžialić, gl. i odg. urednik DIOGEN pro kultura magazina.

Online video zapisi u trajanju od pet sati i informacije sa Poetskog maratona 2011.g. se nalaze na linku: diogen.weebly.com/2132...y-day.html .

Svjetski dan poezije - UNESCO je proglasio 21.3.1999. godine s ciljem promoviranja čitanja, pisanja, objavljivanja i poučavanja poezije širom svijeta. Na proglašenju praznika rečeno je da treba odavati priznanje i podsticaj nacionalnim, regionalnim i internacionalnim poetskim pokretima.

Dobro došli.

Napomena: U dodatku vam dostavljamo spisak odabranih pjesnika koji su potvrdno odgovorili na poziv selektora za učešće na ovogodišnjem Poetskom maratonu.


Ostale vijesti:

***

Novi broj MaxMinus magazina…broj 43. sa vama je od noćas u 23:00, 1.2.2012.g.: maxminus.weebly.com


***


Predstavljamo nove autore DIOGEN pro kultura magazina, januar/siječanj 2012.g.:

Benjamin Hasić, Bosna i Hercegovina;
Enver Muratović, Crna Gora;
Richard Berengarten, Engleska;
Sabah Al Zubeidi, Srbija;
Valentina Petrović, Grčka
i Zoran Bašić, Hrvatska: diogen.weebly.com/auto...thors.html .

***
Najavljujemo za februar/veljaču 2012.g. novi broj (18) DIOGEN pro art magazina u kojem predstavljamo foto-art umjetnika Ivanu Rosu iz Hrvatske.

Napomena: U dodatku naslovnica.


Poetry marathon „DIOGENES is seeking for a human being“
With the slogan "2012 ... The poets in front of the Gate of the Gods as servants of love“ this year will again be held Poetry marathon "DIOGENES is seeking for a human being“," organized by the International Festival Sarajevo "Sarajevo Winter" and an online magazine, "DIOGEN pro culture" from Sarajevo, Bosnia and Herecgovina.

Twenty-four hours of continuous reading of selected poetry from the poets from around the world will begin at 11:00 am on the first day of spring, and the World Day of Poetry, 21.3.2012. and will last until the next day, 22.3.2012.g. at 11:00 am in Gallery IPC "E" Street Luledžina 12 in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.

The official WWW site of Poetry marathon 2012 is:
diogen.weebly.com/2132...y-day.html

What is different this year than last year's Poetry marathon is that on 21.3.2012 will be presented 28 selected poets and poetess from 18 countries, while last year was presented, to the Sarajevo poetic audience, 21 poets and poetess from 5 countries. This year's guests of Sarajevo are poets and poetess from Denmark, Croatia, Israel, Switzerland, Bosnia and Herzegovina, Macedonia, Italy, Serbia, Romania, Estonia, Kosovo, United States, Spain, Belgium, Poland, Bulgaria, Albania, and Ukraine, accompanied with acoustic guitars from Musich High School of Sarajevo. Selector of this year's marathon also is writer and poet from Sarajevo, Sabahudin Hadžialić.

During the marathon will be presentated a book of selected poems of participants Poetry marathon 2012 published by the International Festival Sarajevo "Sarajevo Winter" (with the support of DIOGEN pro culture magazine). Co-editors of the book are Ibrahim Spahić and Sabahudin Hadžialić.

It will also be presented:

1. Last year's special edition DIOGEN pro art magazine ( part of DIOGEN pro culture art family - No. 8) in which were presented participants of the first Poetry marathon held on 21.3.2012.g.
Online edition: diogen.weebly.com/poet...-2011.html
2. Special Edition DIOGEN pro art magazine (No. 19) which will be published in the online edition on 25.2.2012. on the Official web site of DIOGEN pro culture magazine: diogen.weebly.com/seek...-2011.html in which will be presented to 133 poets and poetess from 37 countries, participants of the contest "Seeking for a poem“ organized by the association "La stanza del poeta" from Gaeta, Italy and DIOGEN pro culture from Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.
3. No. 2 - Annual edition of DIOGEN pro culture magazine on 300 pages presenting more than 100 poets and writers from around the world during 2011. Publishing of this issue is planned on 21.3.2012., on World Poetry Day.

During the Poetry marathon in Sarajevo, some of the poets, like it was last year, will visit the Educational Center for Social Inclusion "S ..." of NGO Altruist LIGHT (Stret Logavina 11) and will associate with the members of the Association, young people with special needs. During the event will be prepared a special program within the cooperation of DIOGEN pro culture magazine and NGO Altruists LIGHT, Sarajevo.

Poetry marathon 2012. will open Ibrahim Spahić, director of the International festival Sarajevo „Sarajevo winter“ and the writer Sabahudin Hadžialić, Editor in chief of DIOGEN pro culture magazine.

Online videos, lasting nearly five hours, and information from the Poetry marathon 2011. are located on the following link:
diogen.weebly.com/2132...y-day.html

World Poetry Day is on 21 March, and was declared by UNESCO on 21.3.1999. The purpose of the day is to promote the reading, writing, publishing and teaching of poetry throughout THE WORLD and, as the UNESCO session declaring the day says, to "give fresh recognition and impetus to national, regional and international poetry movements".
Note: Attached the list of selected poets and poetess who confirmed arrival and readings in regards the invitation of the selectors for participation in this year's Poetry marathon.

Welcome.


Other news:

As of 1.2.2012. – New column: EVROPE, URBI ET ORBI, autorh Alma Jeftić, Sarajevo; Bosnia and Herzegovina.

diogen.weebly.com/evro...-orbi.html


***

The new issue of the magazine ... MaxMinus No. 43 with you as of 11 p.m. on 1.2.2012. on: maxminus.weebly.com


***


We are introducing the new authors of DIOGEN pro art magazine, January 2012:

Benjamin Hasic, Bosnia and Herzegovina;
Enver Muratovic, Montenegro;
Richard Berengarten, England;
Sabah Al Zubeidi, Serbia;
Valentina Petrović, Greece
and Zoran Basic, Croatia: diogen.weebly.com/auto...thors.html .


***

In February 2012 new number (No. 18) of DIOGEN pro art magazine in which we present photo-art from the artists from the Croatia, Ivana Roso.

Remark: Attached cover page.


Srdačno/ Срдачно, Sincerely,

PR

DIOGEN pro kultura
хttp://diogen.weebly.com

MaxMinus magazin
хttp://maxminus.weebly.com-> Svaštara

Sva vremena su GMT + 1 sat

Strana 1 od 1